Жорсткий стрижень
Учебные материалы


Жорсткий стриженьКарта сайта newsfuck.ru

Стрижень може бути стислий або розтягнутий. Реакція стрижня направлена уздовж стрижня. Стрижень працює на розтягування або стиснення. Точний напрям реакції визначають, в думках прибравши стрижень і розглянувши можливі переміщення тіла без цього зв'язку.

Можливі переміщення точки називаються такі бесконечно малое мысленное перемещение, которое допускается в данный момент наложенными на него связями. Убираем стержень 1, в этом случае стержень 2 падает вниз. Следовательно, сила от стержня 1 (реакция) направлена вверх. Убираем стержень 2. В этом случае точка А опускается вниз, отодвигаясь от стены. Следовательно, реакция стержня 2 направлена к стене.

Шарнірна опора

Шарнір допускає поворот навколо точки закріплення. Розрізняють два види шарнірів.

Рухомий шарнір

Стрижень, закріплений на шарнірі, може повертатися навколо шарніра, а точка кріплення може переміщатися уздовж тієї, що направляє (майданчики) (мал. 1.10).

Реакция подвижного шарнира направлена перпендикулярно опорной поверхности, т. к. не допускается только перемещение поперек опорной поверхности.

Нерухомий шарнір

Точка кріплення переміщатися не може. Стрижень може вільно повертатися навколо осі шарніра. Реакція такої опори проходить через вісь шарніра, але невідома по напряму. Її прийнято зображати у вигляді двох складових: горизонтальною і вертикальною (

Rx, Ry

) (Рисунок. 1.11).

Затискання або «закладення»

Будь-які переміщення точки кріплення неможливі. Під дією зовнішніх сил в опорі виникають реактивна сила і реактивний момент Mr, що перешкоджає повороту (Рисунок 1.12).

Реактивную силу принято представлять в виде двух составляющих вдоль осей координат

R = Rx + Ry.

Приклади вирішення завдань

Приклад 1.

Вантаж підвішений на стрижнях і канатах і знаходиться в рівновазі (Рисунок 1.13). Зобразити систему сил, що діють на шарнір А.

Рішення

1.Реакції стрижнів направлені уздовж стрижнів, реакції гнучких зв'язків направлені уздовж ниток у бік натягнення (Рисунок 1.13а)

2.Для визначення точного напряму зусиль в стрижнях в думках прибираємо послідовно стрижні 1 і 2. Аналізуємо можливі переміщення крапки А. Нерухомий блок з силами, що діють на нього, не розглядаємо.

3..Прибираємо стрижень 1, крапка А піднімається і відходить від стіни, отже, реакція стрижня 1 направлена до стіни.

4..Прибираємо стрижень 2, крапка А піднімається і наближається до стіни, отже, реакція стрижня 2 направлена від стіни вниз.

5. Канат тягне управо.

6. Звільняємося від зв'язків (Рисунок 1.13 6).

Приклад 2.

Куля підвішена на нитці і спирається на стіну (Рисунок 1.14а). Визначити реакції нитки і гладкої опори (стінки).

Рішення

1. Реакція нитки уздовж нитки до крапки У вгору (Рисунок 1.146).

2. Реакція гладкої опори (стінки) по нормалі від поверхні опори.Контрольні питання і завдання

1.Яка з приведених систем сил (мал. 1.15) урівноважена?

2. Які сили системи ( Рисунок. 1.16) можна прибрати, не порушуючи
механічного стану тіла?

3. Тіла 1 і 2 (Рисунок.1.17) знаходяться в рівновазі. Чи
можна прибрати системи сил, що діють, якщо тіла абсолютно тверді?
Що зміниться, якщо тіла реальні, такі, що деформуються?

4. Вкажіть можливий напрям реакцій в опорах (Рисунок. 1.18).

ЛЕКЦІЯ 2edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная