Претензійно-позовна бота.
Учебные материалы


Претензійно-позовна робота.Карта сайта juliahengstler.com

Спір, як правило, виникає за наявності недоліків виробництва, наприклад порушення ритму роботи, постачання неякісної сировини, які необхідно якнайшвидше усунути задля відновлення нормальної діяльності підприємства.
При проходженні виробничої практики чітко з’ясувала, що, основна мета претензійно-позовної роботи - усувати або попереджати негативний вплив на виробництво з боку контрагентів підприємства шляхом застосування до них правових норм.

Завдання претензійно-позовної роботи у Донецькому «Обласному Об’єднанні капітального будівництва» полягають у такому:

- відновлення порушених прав і захисті законних інтересів підприємства;

- виявлення причин і умов невиконання завдання і зобов'язання, виготовлення продукції неналежної якості, крадіжок майна, безгосподарності та інших порушень;

- попередження порушень державної, планової, договірної дисципліни та чинного законодавства;

- покращення економічних показників господарської діяльності підприємства;
- відшкодування за рахунок винних осіб нанесених підприємству збитків.

До функцій юрисконсульта Об’єднання Лапіна О.І. відносяться:

- контроль за правильністю висунення претензій і відповідей на них;

- узагальнення результатів претензійної роботи;

- підготовка керівництву пропозицій щодо усунення недоліків у претензійній роботі підрозділів і посадових осіб.

У Об’єднанні організована та ведеться належна реєстрація і облік претензій і позовів, що, по-перше, забезпечує зберігання документів, а по-друге, дає змогу періодично аналізувати стан справ на підприємстві: встановлювати причини висунення претензій, рівень їх задоволення і на цій основі розробляти необхідні пропозиції і заходи щодо їх усунення.

Загальним питанням, контроль за яким здійснює Лапін О.І. - це строки висунення і розгляду претензій. Недотримання встановлених строків може позбавити підприємство права на подання позову, що спричиниться до значних втрат. І навпаки, дотримання встановлених строків висунення та розгляду претензій найчастіше захищає підприємство від розгляду спорів в арбітражних судах та грошових витрат на виплату державного мита, на відрядження тощо.Правильне висунення претензії уможливлює своєчасне врегулювання спорів, поновлення порушених прав та інтересів підприємства.

Необхідні для висунення претензії матеріали готують відділ постачання, бухгалтерія та інші і передають до юрисконсульту. У разі потреби він вимагає від відділів необхідні додаткові матеріали, а оформлені неналежним чином повертаються до них для доопрацювання.

Спір може бути переданий для вирішення до арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для цієї категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання.

Підприємства, що порушили майнові права та законні інтереси інших підприємств, зобов'язані поновити їх, не чекаючи висунення претензії.

Підприємства, чиї права та законні інтереси порушені, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником звертаються до нього з письмовою претензією, де зазначають:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства,до якого висунуто претензію, дату пред'явлення і номер претензії;

- обставини, через які висунуто претензію;

- докази, що підтверджують ці обставини, посилання на відповідні нормативні акти; вимоги заявника;

- суми претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

- платіжні реквізити заявника претензії;

- перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином посвідчених копіях. (Додаток № 10).

Недодержання встановленого порядку висування і розгляду претензій є
порушенням державної дисципліни і тягне за собою юридичну відповідальність винних у цьому посадових осіб.

Про результати розгляду претензії заявнику повідомляється в письмовій формі. У відповіді на претензію зазначаються:

- повне найменування і поштові реквізити підприємства, що дає відповідь,та підприємства, якому надсилається відповідь;

- дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь;

- якщо претензію визнано повністю або частково, — визнана сума, номер і дата платіжного доручення на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

- якщо претензію відхилено повністю або частково, — мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії;

- перелік доданих до відповіді документів та доказів. Відповідь на претензію підписує керівник або заступник керівника підприємства.

Юрисконсульт «Обласного Об’єднання капітального будівництва» систематично аналізує претензійно-позовну роботу та узагальнює її результати. Ці матеріали обов’язково обговорюються на засіданнях при Генеральному директорі. Узагальнення результатів дає змогу намітити та здійснити заходи що до усунення недоліків у господарській діяльності підприємства.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная